Burs Başvurusu

MİKAV BURS ŞARTNAMESİ ve AÇIKLAMALAR BURS MÜRACAATINDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN GÖNDERECEĞİ BELGELER

1. Yeni başlayanlar için Üniversite kazandı belgesi ve öğrenci belgesi veya kayıt belgesi, Devam eden öğrenciler için ders/başarı durumunu gösterir belge ve yeni tarihli öğrenci belgesi.

2. E-devletten ikamet belgesi (PDF olarak alınabilir) yüklenmeli.

3. Sabıka kayıt belgeniz (E-Devlet’ten alınabilir.)

4. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5. 1 Adet vesikalık resim.

6. Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında istenmez, ihtiyaç olması halinde ayrıca talep edilebilir.

Anne ve babanın;

i. Bir işte çalışıyor olmaları durumunda, her ikisinin maaşını gösterir iş yerinden onaylı belge

ii. Serbest meslek sahibi olanların vergi levhası fotokopisi

iii. Emekliler için aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaşı gösteren sayfasının fotokopisi

iv. Okuyan kardeşler için okullarından alınacak öğrenci belgeleri

v. Kiracıların, kira kontratının sureti, lojmanda oturanların ise bağlı oldukları kurumdan alacakları resmi yazı. Tüm evraklarda eksik imza, eksik bilgi ve yanlış beyan tespit edildiğinde müracaatınız geçersiz sayılacaktır.

MİKAV ÖĞRENİM BURSU ŞARTNAMESİ

1. GENEL ESAS Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun, milli ve manevi değerlerine bağlı, değerlerinin farkında olan, başarılı gençlere başarıları devam ettiği sürece yardım yaparak, topluma olumlu değer katacak, belli bir mesleği olan, özgüven sahibi bireyler kazandırmak amacıyla burs verilmektedir.

2. DİĞER ESASLAR:

a- Burs verilecek öğrencilerin seçiminde dikkate alınan öncelik sırası ; i)  Vakıf mütevelli üyelerinin ve yönetim kurulu ile diğer üyelerin referansına sahip olmak. ii)  Milli ve manevi değerlerine sahip olmak, kültürümüze muğayir çalışma ve etkinliklere dahil olmamak. iii)  Okumuş olduğu veya kazandığı bölümde başarılı olmak,

b- Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve öğrencinin veyareferansının iletişim bilgilerindeki telefonlara bildirilir.

c- Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz.

d-  Burs miktarı her ders yılı yeniden tespit edilir ve burslar Ekim ayından başlamak suretiyle  9 ay süreyle ödenir. Süre miktar vakfın ekonomik durumuna gore değişkenlik arzedebilir.

e- Başarıyı teşvik etmek ve başarılı bursiyerleri ödüllendirmek amacıyla, öğretim yılı sonu not ortalaması 100 üzerinden en az 90 veya 4 üzerinden 3,7 olan veya döneminde birincilik alan bursiyerlere yönetim kurulumuzca belirlenecek miktarda para ödülü verilir.

f- Vakfımız tarafından burs verilen öğrenciler vakıf yönetiminin talebi doğrultusunda belirtilen program, etkinlik, proje vb çalışmalara dahil olmakla mükelleftir. (Ulaşım vb. Özel durumlar ayrıca değerlendirilir)

g- Mezun olan bursiyerlerimiz özel sektörde çalışmayı planlamaları halinde vakfımız iktisadi teşekküllerindeki iş imkanlarını öncelikli olarak değerlendirmelidirler.

h- Mezun olan öğrencilerimiz tertip edilecek Mezunlar Buluşması vb. Programa katılım gösterirler.  

3-BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER:

a)  Burs aldığı süre içinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,

b)   Sağlık ve vakıf yönetimince kabul edilen mazereti hariç olmak üzere sınıfta kalanların, alt sınıftan 3 den fazla dersten başarısız olanların, öğretim kurumu ile ilişiği kesilenlerin, sınıf geçtiklerini her yıl 1 Ekim’e kadar belgelemeyenlerin, kayıt donduranların ve başka kurumlardan burs almaya başladıklarında bildirmeyenlerin,

c) Vakıf idaresinin yazılı ikazına rağmen davet edilen program ve çalışmalara mazeretsiz ısrarla katılım göstermeyenlerin,

d)  Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu organlarının kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların BURSLARI  KESİLİR.

e)  Sağlık ve vakıf yönetimince Kabul edilen nedenler dışında ikinci defa sınıfta kalanlara yeniden burs verilmez.

Devamını Oku


1. Bölüm: Kişisel Bilgiler

2. Bölüm: Sosyo Ekonomik Durum

3. Bölüm: Kardeşlerle İlgili Bilgiler

4. Bölüm: Konaklama Bilgileri

5. Bölüm: Referans Bilgileri

6. Bölüm Adres Bilgisi

7. Bölüm: Gerekli Evraklar